Haven i Hedebo Bakker

Renovering Arkiv

  • Ny gammel gavl


    På børnefløjen har gavlen trængt til en kærlig hånd siden vi overtog ejendommen i 2013. Men da vi ikke vidste om vi ville renovere eller rive ned, har vi ladt projektet stå stille. Men nu er vi i gang med at banke puds og maling af, så vi kan få […]